WAT WEET U VAN UW KAT?

WEET U DE 5 BASIS BEHOEFTEN VAN EEN KAT?

1. Water

2. Voedsel

3. Een schuilplaats en vluchtroute

4. Kattenbak(ken)

5. Een veilige slaapplek


WIST U DAT ...

Straffen van een kat een averechtse werking heeft en het aanwezige probleemgedrag er alleen maar door versterkt wordt?

De kat legt geen verband tussen straffen en het eigen gedrag.

Het karakter en uiteindelijke gedrag van een kat afhankelijk is van genetische en omgevingsfactoren en de mate van socialisatie.

WIST U DAT ...

De kat een enorme controle freak is en dus graag alles onder controle wil hebben. Daarnaast is het de kat die graag zelf het initiatief tot contact zoeken neemt.

De kat "verwacht" van de mens dat deze consequent is in zijn doen en laten en dat wat de mens doet voorspelbaar is.Deze twee bij elkaar opgeteld maakt dat het contact tussen mens en kat positief zal zijn, niet bedreigend en veilig.

WIST U DAT ... 

Geuren enorm belangrijk zijn voor een kat. Voor de communicatie tussen katten onderling, maar ook in de communicatie naar u als mens.
Katten zijn van oorsprong solitaire jagers en kunnen zich niet veroorloven gewond te raken. Ze maken gebruik van feromonen om geurvlaggen uit te zetten, om zo hun territorium af te bakenen en aan  soortgenoten te laten weten dat zij al actief zijn in dat gebied. Dit om een confrontatie te voorkomen.

Feromonen worden ook gebruikt in de communicatie met u als mens. Als uw kat met zijn wangen langs uw benen wrijft, doet hij dit om een relatie met u op te bouwen, om u in zijn persoonlijke territorium te betrekken.

Feromonen zijn soortspecifiek. De mens kan deze niet waarnemen. Katten nemen de feromonen waar door het Orgaan van Jacobson. Het waarnemen van feromonen wordt flehmen genoemd (zie foto).