Werkwijze

Iedere kat is uniek en heeft een eigen karakter. Het oplossen van probleemgedrag is dan ook maatwerk. Voor de ene kat zal een bepaalde therapiemethode wel werken, terwijl een andere kat, met hetzelfde gedragsprobleem, er niet op zal reageren, maar juist een andere therapie nodig heeft.

Probleemgedrag kan vrijwel nooit met enkel wat tips worden opgelost. Om het probleemgedrag aan te pakken is het heel belangrijk om de oorzaak die dit gedrag veroorzaakt te achterhalen en hier mee aan de slag te gaan. U kunt het vergelijken met een pijntje wat u al tijden heeft en hier steeds een pijnstiller voor pakt, maar niet laat onderzoeken waar de pijn daadwerkelijk vandaan komt.

Hoe gaat het nu in zijn werk, zo'n advies?
Heel simpel. Heeft u een vraag over het gedrag van uw kat, dan kunt u contact met mij opnemen via de mail of telefonisch.
Voor sommige vragen kan ik per telefoon of via de mail advies geven, hoe hier het beste mee om te gaan (verhuizing, introductie, aanschaf van een kat).

Als het om probleemgedrag gaat is het belangrijk om eerst medische oorzaken uit te sluiten!  Bezoek daarom eerst een dierenarts, voordat u contact met mij opneemt!
Indien blijkt dat er geen sprake is van een medische oorzaak, dan kunnen we het probleemgedrag nader gaan bekijken. Ik volg hierbij de volgende werkwijzen.

Uitgebreid consult met huisbezoek

Als eerste stap zal ik u vragen een digitaal intakeformulier in te vullen. Aan de hand van dit formulier krijg ik een beeld van het gedrag van de kat en uw relatie met de kat. Het intakeformulier is te vinden onder de knop Ga naar intakeformulier hieronder en bestaat uit twee delen. Geef zoveel mogelijk informatie, zodat ik me goed kan voorbereiden op het huisbezoek.

Nadat ik de ingevulde formulieren retour heb gekregen neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het huisbezoek bespreek ik met u de voor mij nog openstaande vragen en kan ik de kat in de eigen omgeving observeren. Dit huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Hierna ga ik een behandelplan opstellen, dat ik in de vorm van een adviesrapport per mail aan u toestuur.

Vervolgens gaat u zelf aan de slag met uw kat aan de hand van het behandelplan! Gedurende de eerste 4 weken geeft u wekelijks per mail een update van hoe het met het gedrag van uw kat gaat. Hiervoor laat ik het initiatief bij u. Mocht u in deze periode aanvullende vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

Circa 4 weken nadat ik het adviesrapport aan u heb gestuurd, neem ik contact met u op voor een evaluatie.

Hierna wordt het consult afgesloten of volgt een eventuele bijstelling van het behandelplan, indien de therapiemethoden niet aanslaan.

Heeft u na de definitieve afsluiting toch nog vragen, hieraan is geen termijn verbonden, dan kunt u hier gratis advies voor krijgen.

Uitgebreid consult per mail

Dit consult volgt dezelfde stappen als het uitgebreide consult met huisbezoek, met als enig verschil dat ik na ontvangst van de ingevulde vragenlijst geen afspraak maak voor een huisbezoek, maar zaken met u per mail bespreek. Bij deze manier van consulteren kan ik vragen naar een plattegrond van het huis en/ of videobeelden van het gedrag van de kat.

Telefonisch consult voor "kleine" problemen

Onder "kleine" problemen versta ik die problemen die ik telefonisch op kan lossen. Tijdens het telefoongesprek zal ik aangeven of dit inderdaad mogelijk is of dat het probleem toch een diepere analyse behoeft. Als dit laatste het geval is, bespreek ik met u of u akkoord gaat met een aparte betaalde belafspraak of een volledig consult.